Feb
28
Event Time: 10:00 / Event Location: Vodica

Turistička zajednica Vodica godinama organizira tradicionalni doručak na Uskršnji Ponedjeljak. Doručak serviraju žene odjevene u narodnu nošnju Vodica kao i popriličan broj grupa iz okolnih područja te raznih klapa koje upotpunjuju ovaj događaj

Share with your friends...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn