Nemik trade d.o.o. Vodice, Matije Gupca 12, OIB: 17989052641

T.A.  TEA TOURS – Vodice, Ante Poljička 50 a   –  HR-AB-22-060100294

Opći uvjeti  Agencije

1.Ponuda

Tea tours  ( u daljnjem tekstu Agencija ) , se bavi posredovanjem i izvršavanjem rezervacija u ime vlasnika i za njegov račun te tako osigurava gostu smještaj prema objavljenim informacijama dostupnim na web stranici Agencije i u poslovnici važećim na dan potvrde rezervacije  osim u slučaju više sile  kao npr. bolest ili smrt pružatelja usluge ili njegove najuže obitelji , izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti ( elementarne nepogode kao potresi, poplave, sanitarni poremećaji, požari, suše, ratovi, štrajk, terorističke akcije i ograničenja izdana od strane države tipa mobilizacija, zabrana izlaska iz zemlje).

2.Rezervacije i uplate

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim i telefonskim putem, pismeno ili osobno u poslovnici agencije ili u  agencijama ugovornih partnera. Prilikom kreiranja zahtjeva za rezervaciju smještaja Gost potvrđuje da je upoznat s navedenim Općim uvjetima pružanja usluge putovanja koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima predstavlja pravnu obavezu kako za Gosta, tako i za Agenciju. Agencija stavlja na raspolaganje Gostu odgovarajući materijal u elektronskom obliku, predočuje mu sve relevantne informacije u svezi rezervirane usluge, te ga upućuje na Opće uvjete putovanja koji su sastavni dio ovog ugovora .Za rezervaciju usluge smještaja potrebno je uplatiti akontaciju  u visini 30 % cijene usluge  na račun Agencije  a ostatak iznosa uplaćuje se direktno iznajmljivaču prilikom dolaska na temelju vouchera koji je agencija dužna poslati Putniku ( gostu ) osim ako u uvjetima, s kojima je Gost upoznat prilikom potvrde rezervacije nije drugačije navedeno. U slučaju da Gost  ne uplati iznos rezervacije u dogovorenom roku Agencija zadržava pravo otkazati rezervaciju uz prethodnu obavijest Gostu. Troškove banke pošiljatelja i banke primatelja snosi Gost  u cijelosti.

3.Boravišna pristojba

Boravišnu pristojbu plaćaju svi Gosti  na temelju Zakona o boravišnoj pristojbi.

 1. Cijena smještajne jedinice

Cijene su objavljene uz svaku smještajnu jedinicu koje uključuju; dnevni najam, posteljinu, ručnike, trošak vode, struje.

Posebne usluge nisu uključene u cijenu  ( usluge doručka, iznajmljivanja čamaca…), te ih treba platiti posebno. Cijene smještajnih jedinica su objavljene u kunama i u eurima, a plaćaju se u protuvrijednosti u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja.

Plaćanje se vrši na način da Gost plaća akontaciju posredstvom Tea tours-a , a ostatak će uplatiti iznajmljivaču prilikom dolaska a na temelju vaučera izdanog od agencije .visina akontacije iznosi 30% cijene usluge ( osim ako je postignut drugačiji dogovor između Putnika ( gosta ) i Agencije ), a minimalno u vrijednosti 3 dana smještaja ( što znači ako je 30% ukupne cijene smještaja manje od cijene smještaja za 3 dana klijent odn. Gost je dužan uplatiti cijenu smještaja za 3 dana).

Korištenje klima uređaja plaća se odvojeno iznajmljivaču -5,00 eur dan ( osim ako nije dogovoreno drugačije ). Kod nekih smještajnih jedinica cijena klime uračunata je u cijenu.

 

Gost koji namjerava doći sa svojim kućnim ljubimcem dužan ga je prije dolaska a prilikom izvršenja rezervacije prijaviti agenciji čak ako je prema opisu objekta dozvoljeno a agencija je dužna obavijestiti Gosta o visini naknade za ljubimca koju je Gost dužan platiti iznajmljivaču.

Cijene su odobrene od vlasnika smještajne jedinice . Sve navedene cijene se odnose na boravak duži od tri noćenja. Ako se boravi kraće od četiri noćenja cijena se uvećava za 20%  do 30% ovisno o smještajnoj jedinici.

 1. Kategorizacija i opis usluga

Smještajne jedinice su opisane prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije te je vlasnik dužan dodijeljenu kategoriju istaknuti na vidno mjesto.

Standardi smještaja, prehrane ,usluga i dr. pojedinih zemalja su različiti i ne mogu se usporediti. Svaki gost treba biti primljen u čistu i urednu smještajnu jedinicu te će svakog gosta dočekati čiste plahte. Potrebno je posebno voditi računa o čistoći sanitarija, štednjaka, hladnjaka ( zamrzivači trebaju biti odleđeni ) . Apartmani moraju biti opremljeni sa najmanje onoliko kompleta čaša , šalica i tanjura , pribora za jelo, te ostalog neophodnog za samostalno kuhanje i konzumiranje hrane , za koliko je apartman registriran. Najam uključuje korištenje struje, vode, potrošnog materijala za čišćenje , toal. papira ( min. Rola na dan dolaska )   , dvorište uređeno i bez nepotrebnih stvari ( naslaga građ. Materijala i dr. ) . Posteljina mora biti neoštećena i mijenjati će se najmanje 1 tjedno . Za goste koji ostaju duže od jedne sedmice će biti dostupne dodatne plahte i ručnici za korištenje. Na balkonu ili terasi moraju se nalaziti komplet stolica, stol , suncobran ili tenda  ( ne odnosi se na natkrivene balkone ) . Na dan dolaska apartmani stoje na raspolaganju od 14.00 h a na dan odlaska  moraju se napustiti do 10.00 h. Ostala rješenja moguća su po dogovoru.

 1. Pravo agencije na promjene i otkaz

Agencija može promijeniti ili otkazati rezervirani smještaj ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, npr. bolest ili smrt pružatelja usluga ili njegove najuže obitelji. Agencija tada uz pomoć vlasnika gostu treba ponuditi zamjenski smještaj dok se promjena rezerviranog smještaja može obaviti isključivo uz odobrenje gosta. Ponuđeni zamjenski smještaj treba biti iste ili više kategorije od kategorije rezerviranog smještaja.

 1. Pravo gosta na promjene i otkaz

Ukoliko gost želi otkazati rezervirani smještaj, treba to učiniti putem e-maila, fax-a ili poštom. U slučaju primitka obavijesti o otkazu primjenjuju se pravila za obračun otkaznih troškova i to na sljedeći način:

 • za otkaz do 29 dana prije početka korištenja usluge smještaja agencija u ime vlasnika naplaćuje 30% od ukupne cijene smještaja
 • za otkaz od 28 do 15 dana prije početka korištenja smještaja usluge agencija u ime vlasnika naplaćuje 60 % ukupne cijene smještaja
 • za otkaz od 14 do 8 dana prije početka korištenja smještaja usluge agencija u ime vlasnika naplaćuje 80 % od ukupne cijene smještaja
 • za otkaz od 7 do 0 dana prije početka korištenja smještaja usluge agencija u ime vlasnika naplaćuje 100 % ukupne cijene smještaja.

 

 

 

Ukoliko gost u rezerviranom smještaju ne dođe do 24.00 sata na dan početka usluge, te ukoliko se nije javio ni pismenim putem ( e-mailom, faxom ili poštom ) , rezervacija se smatra otkazanom.

Ako se gost ne pojavi na vrijeme ili otkaže smještaj po njegovom početku, agencija i iznajmljivač naplaćuju cjelokupni iznos smještaja. Postoji mogućnost da gost pronađe zamjenskog korisnika za istu rezervaciju i po istim uvjetima.

 1. Obveze agencije i vlasnika

Dužnost agencije je brinuti se o provedbi usluga, a također i o izboru usluga vlasnika, brinuti o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu. Vlasnik je dužan osigurati da se gostu pruže sve zakupljene usluge; te stoga odgovara putniku zbog može bitnog neizvršenja zakupljenih usluga ili dijela usluga. Agencija ističe da postoji mogućnost odstupanja od informacija o opisu destinacije, odgovornosti u svezi navedenog. Agencija i vlasnik isključuju svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom. Cijene objekta ne moraju odgovarati ugovorenim putem Agencije.

 1. Obveze gosta

Gost je obvezan;

 • posjedovati ispravne putne isprave
 • poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske
 • pridržavati se kućnog reda u smještajnoj jedinici, te surađivati s vlasnikom ili agencijom u dobroj namjeri
 • za svaku načinjenu štetu u smještajnoj jedinici gost je dužan vlasniku u cijelosti nadoknaditi prouzročenu štetu.
 • Prilikom dolaska u mjesto boravka, vlasniku ili zakupniku smještajne jedinice treba predočiti vaucher sa detaljima o broju osoba i vrsti usluga koje im moraju biti pružene

Gost će snositi odgovornost i troškove nastale zbog nepoštivanja obveza.

 1. Prtljaga

Agencija ne odgovara za prtljagu koja je uništena, izgubljena, oštećena ili ukradena u smještajnoj jedinici. Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

 1. Putno osiguranje

Naše cijene ne uključuju putno osiguranje od rizika na putovanju i rizika za vrijeme boravka. Za svako putovanje možete zahtijevati osiguranje te možete isto ugovoriti preko agencije pri čemu Agencija djeluje samo kao posrednik.

 1. Rješavanje prigovora

Gost ima pravo tražiti određenu naknadu za neizvršene usluge, a koje je platio. Pri zahtjevu gost mora priložiti pismeni prigovor.

Postupak u svezi s prigovorom:

 • ukoliko gost na samom odredištu nije zadovoljan stanjem smještajne jedinice, treba odmah po dolasku izvijestiti agenciju , odnosno reklamacije odmah iznosi vlasniku. Gost je obvezan surađivati s predstavnikom agencije i vlasnikom u dobroj namjeri da bi se uzroci nezadovoljstva uklonili. Ako je prigovor opravdan, te pružena usluga vlasnika nije zadovoljavajuća agencija će napraviti sve da gost dobije prihvatljivo rješenje koje odgovara uplaćenoj usluzi vlasniku. Agencija ili vlasnik ne smiju gostu kao zamjenski smještaj ponuditi uslugu manje vrijednosti.
 • Ako gost samoinicijativno napusti smještajnu jedinicu i pronađe drugi smještaj, te tako ne pruži priliku agenciji da riješi problem, onda gost nema pravo tražiti povrat novca niti uputiti tužbu za nadoknadom štete.
 • Najkasnije u roku od 8 dana poslije povratka s puta putnik mora predati pisani prigovor ( uz potpisano izvješće od vlasnika o situaciji i eventualne račune o prouzrokovanim troškovima ) u agenciji. Agencija se obvezuje riješiti prigovor u roku od 14 dana od dana primitka . Putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacije u medije dok organizator ne donese rješenje. Ovime se isključuje pravo putnika na naknadu neizravne štete. Nije li putnik na mjestu događaja reklamirao neadekvatnu uslugu, odnosno ako je podnio pisani prigovor nakon isteka 8 dana poslije povratka s puta, agencija takav prigovor neće uvažiti.
 1. Nadležnost suda

Nije li putnik zadovoljan kako je agencija rješila njegov prigovor, ima pravo na pokretanje sudskog postupka. U tom slučaju bi će nadležan Općinski sud u Šibeniku.

 1. Opći uvjeti

Prilikom izvršene rezervacije, gost potvrđuje da je upoznat i da u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete

Share with your friends...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Comment